מוצרים משלימים

המוצרים המשלימים נדרשים בכדי לסייע במקומות הקריטיים או בכדי לפתור בעיות מיוחדות בגג. המוצרים המשלימים מבטיחים אטימה מוחלטת למים יחד עם רוכבי הסיום ומגשרים על נקודות המפגש של השיפועים השונים והחיבורים בגג. רוכב התלת דרך, משמש במפגש של שלושה שיפועים שונים. לאחרונה הושמש, רוכב הארבע דרך,  אשר משמש במפגש של ארבעה שיפועים שונים. רוכבי הסיום מעוצבים בצורה מיוחדת כך שהם "סוגרים" את הקצוות. רוכבי הסיום משמשים גם בנקודות הקצה של הגגות בכדי ליצור סיומת אחידה לקווי הרוכבים.
רעפי הצד משמשים לכיסוי של צדדי הגג.
אביזרי האוורור מיועדים לשפר את סירקולציית האוויר בחלקו הפנימי של הגג. אין להשתמש בהם כצינורות אוורור למקלחות או לחדרי הסקה, מכיוון שאינם מתוכננים למטרה זו, ואינם יכולים להבטיח את כיווני זרימת האוויר הנכונים למטרות אלו, ועלולים אף לגרום להחזרת אויר למערכת בצורה מסוכנת. רעפי הצד מחברים את הגג והרוכבים ולכן מונעים את הצורך בשימוש בעזרים נוספים לאיטום הגג.      ( לדוגמא תעלות פח ).

מוצרים

האביזרים משמשים בעיקר בנקודות חיבור שונות במבנה הגג. האביזרים העיקריים כוללים את רעף הארובה, אשר מאפשר לענות על הצורך של כיסוי פתחים למעבר צינורות בכדי להימנע ממגע ישיר של חום ופסולת או אדים חומצתיים. בכדי להימנע מבעיות של שילובים שונים ( צבעים, גדלים, צורה) מומלץ מאוד להשתמש באביזרים מאותו היצרן.