ביקור משלחת מחלקת אדם במדבר

רעפי קוניאל הייתה גאה לארח לביקור במפעל משלחת ממחלקת אדם במדבר, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון בשדה בוקר.

המשלחת, ובראשה פרופסור דויד פרלמוטר ופרופסור יצחק מאיר, ביקרו במפעל הייצור של רעפי החרס וקיבלו הסבר מפורט על תהליך הייצור הממוכן, על מיחזור האנרגיה ומיחזור חומר הגלם עליהם מקפידים במפעל, על שיטות ביקורת האיכות והשליטה ממרכז הבקרה. במעבדה הוצגו בפניהם הבדיקות המעמיקות להבטחת איכות, עמידות וחוזק רעפי החרס המיוצרים במפעל קוניאל.