ביקור נשיא התאחדות התעשיינים ומשלחתו במפעל רעפי קוניאל 2013