ביקור שגריר איטליה במפעל רעפי קוניאל – פברואר 2013