התקנת גג רעפים – רעפי אוורור

מערכת האוורור של גגות בעלי שיפוע תקין, העושה שימוש ברעפים בעלי צורה מעוגלת, מובטחת מעצם צורתם של הרעפים עצמם.

אולם,מומלץ וכדאי להגביר את זרימת האוויר, בגג עם רעפים שטוחים, על ידי שימוש ברעפי אוורור מיוחדים. רעפי אוורור מיוחדים אלו, בעלי המבנה הפנימי המיוחד, מגבירים את זרימת האוויר בחללו המרכזי והעיקרי של הגג.

את רעפי האוורור יש למקם בשורות אופקיות . שתי שורות אופקיות בגג בעל שיפוע רגיל: אחת בשורה השלישית מקו במרזב ואחת בשורה לפני האחרונה, מקו הרוכבים. רעפי אוורור הממוקמים באמצע יעילים, בתנאי שקו השיפוע ארוך מ-6 מטר.

מספר רעפי האוורור הכל שורה משתנה, 1 מכל 3 רעפים ועד ל-1 מכל 6 רעפים סטנדרטיים, בהתאם לנתונים הטכניים של הגג, סוג כיסוי הגג ובתנאים הסביבתיים הקיימים.

הניסיון המצטבר מוכיח, שכל עוד רעפי האוורור מותקנים ברום הגג, קרוב לקו הרוכבים, יעילותם גבוהה יותר, בעוד רעפי אוורור המותקנים בשיפולי הגג, קרוב למרזבים, עלולים לגרום ליצירת לחץ אוויר המנוגד שכיוון השיפוע, דבר אשר מפחית את האוורור.

לכן, יש להבטיח כניסת אויר ישירות מהמרזב בחלקו התחתון של השיפוע.

Comments are closed.